Jezus is geen 'swalbe koning'

Banner - 11

Het was bedtijd. Ik deed Hanna haar pyjama aan, toen ze opsprong. Gepikeerd zei ze: ‘Papa, je neemt warmte van mij af!’ Wat bedoelde ze? Een meer logische reactie zou zijn: ‘Ah, je hebt koude handen.’ Maar Hanna keerde het om. Mijn handen waren koud, zij een stuk warmer. Er liep warmte van haar over naar mijn handen. Dit deed mij denken aan het verhaal van de bloedvloeiende vrouw.
De vrouw is onrein en dit heeft zo zijn gevolgen. Alles wat ze aanraakte werd onrein. Ze mocht zich niet in een groep bewegen en zij moest al die tijd dat ze bloed vloeide – tot zeven dagen daarna – afgezonderd leven. Deze vrouw leefde dus al twaalf jaar lang in quarantaine. Wat zij hier doet – zich in een groep mengen, iemand aanraken – was niet toegestaan. Maar toch liet zij zich hier niet door weerhouden. Ze was overtuigd van Jezus’ kunnen om haar te genezen. Ze geloofde in Zijn kracht. Als ik ziek ben – wat gelukkig niet heel vaak gebeurt, moet iedereen in huis dat echt even goed merken en maak ik het misschien wel erger dan dat het is. Sterker nog. Dit is mij vanuit mijn voetbalverleden geleerd. Om van de kleinste pijntjes de groots mogelijke theatrale schwalbe te maken. Het zegt genoeg dat ik door de voetballers om mij heen gekroond werd tot ‘Schwalbekoning’. Een klein tikje of pijntje en ik liet mij kreunend op het veld zakken in de hoop dat iedereen – maar vooral de scheids – zag dat dit toch zeker een gele kaart waard was.

Wat is jouw reactie als je door pijn, moeite of ziekte gaat? Ik kan mij zo voorstellen dat er twee reacties mogelijk zijn. Passief, ik trek mij terug. Of ik zoek God nog meer dan voorheen, actief. De reactie van de vrouw is ons bekend. Ze heeft in al die jaren verschillende artsen bezocht, alle mogelijke medicatie uitgeprobeerd. Het had niets geholpen. Het had haar alleen naast ziek ook arm gemaakt. En dan hoort ze dat Jezus dichtbij is. Ze is vastberaden. Niets kan haar ervan weerhouden Hem op te zoeken. Zelfs niet Gods geboden. Nee, haar geloof zorgde ervoor dat ze in beweging kwam en Jezus opzocht. Zich onder de mensen begaf en Hem aanraakte. In ziekte vragen we God vaak: ‘Wilt U mij aanraken in mijn situatie en genezing geven?’. De bloedvloeiende vrouw lijkt om te denken, ze keert de vraag om. ‘Jezus, ik wil U aanraken.’ Om daartoe te komen, heeft ze behoorlijk wat moeite moeten doen. Er liepen veel mensen om Jezus heen en iedereen wilde een glimp van Hem opvangen, een blik, een aanraking. De bloedvloeiende vrouw weet zich tussen de mensen te mengen en zo dicht bij Jezus te komen, zodat ze de zoom van Jezus’ kleed aan kan raken. Direct vloeide er kracht en genezing van Jezus over naar de vrouw. Tegelijkertijd ging de onreine staat van de vrouw over op Jezus, want iedereen die de vrouw aanraakte werd volgens de wet onrein.

‘Jezus merkte onmiddellijk dat er kracht van Hem was uitgegaan.’

Dit is precies wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Jesaja 53 omschrijft dit. Jezus was bekend met ziekte en heeft onze ziekten op zich genomen. Jezus werd ziek om ons te genezen. Jezus werd onrein om ons rein te maken. Jezus stierf om ons leven te geven. Jezus is geen Schwalbekoning, maar een lijdende dienaar en een levende Koning!

Het was bedtijd. Ik deed Hanna haar pyjama aan, toen ze opsprong. Gepikeerd zei ze: ‘Papa, je neemt warmte van mij af!’ Wat bedoelde ze? Een meer logische reactie zou zijn: ‘Ah, je hebt koude handen.’ Maar Hanna keerde het om. Mijn handen waren koud, zij een stuk warmer. Er liep warmte van haar over naar mijn handen. Dit deed mij denken aan de bloedvloeiende vrouw.

Er was daar ook een vrouw die al twaalf jaar bloed verloor. Allerlei dokters hadden al van alles geprobeerd om haar te genezen. Ze had al haar geld uitgegeven aan die dokters. Maar niets had geholpen. Ze was er alleen maar zieker door geworden. Nu had ze gehoord wat er over Jezus werd verteld. En ze baande zich een weg tussen al die mensen door en raakte van achteren zijn kleren aan. Want ze zei bij zichzelf: ‘Ik hoef alleen maar zijn kleren aan te raken om genezen te worden.’ Onmiddellijk stopte het bloeden. Ze merkte dat ze genezen was. Jezus merkte onmiddellijk dat er kracht van Hem was uitgegaan. Hij draaide Zich om in de grote groep mensen en zei: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen Hem: ‘U ziet dat de mensen tegen U aan dringen. En dan vraagt U wie U heeft aangeraakt?’ Maar Jezus keek rond om te zien wie het was geweest. De vrouw beefde van angst, omdat ze wist wat er met haar was gebeurd. Ze kwam naar voren, liet zich voor Jezus op haar knieСn vallen en vertelde Hem de hele waarheid. Hij zei tegen haar: ‘Dochter, je geloof heeft je gered. Ga in vrede en wees genezen van je ziekte.’ Markus 5:25-34 Net zoals de warmte van Hanna haar lichaam overging op mijn handen, zo ging er kracht vanuit Jezus over op de bloedvloeiende vrouw. Ze raakte zijn mantel aan en werd direct genezen. Wat deze situatie nog uitzonderlijker maakt, is dat deze vrouw volgens de wet van Mozes onrein
was.

Als een vrouw bloed verliest, terwijl het niet de tijd van haar maandelijkse ongesteldheid is, of als ze langer bloed verliest dan normaal, dan is ze al de tijd dat ze bloed verliest onrein. Net zoals wanneer ze ongesteld is. Alles waarop ze ligt of zit in de tijd dat ze bloed verliest, is onrein. Net zoals wanneer ze ongesteld is. Als iemand deze dingen aanraakt, wordt hij onrein. Hij moet zijn kleren wassen en zich in water wassen. Hij is tot de avond onrein. Maar als haar bloeding is gestopt, is ze zeven dagen daarna weer rein. Leviticus 15:25-28 De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de IsraСlieten dat ze alle mensen met een besmettelijke huidziekte uit het tentenkamp moeten wegsturen. Ook alle mensen die bloed verliezen en alle mensen die onrein zijn doordat ze een dode hebben aangeraakt. Al die mannen en vrouwen moeten jullie het tentenkamp uit sturen, zodat het tentenkamp niet onrein wordt door hen. Want Ik woon bij jullie.’ Numeri 5:1-3

De vrouw is onrein en dit heeft zo zijn gevolgen. Alles wat ze aanraakte werd onrein. Ze mocht zich niet in een groep bewegen en zij moest al die tijd dat ze bloed vloeide – tot zeven dagen daarna – afgezonderd leven. Deze vrouw leefde dus al twaalf jaar lang in quarantaine. Wat zij hier doet – zich in een groep mengen, iemand aanraken – was niet toegestaan. Maar toch liet zij zich hier niet door weerhouden. Ze was overtuigd van Jezus’ kunnen om haar te genezen. Ze geloofde in Zijn kracht.

Als ik ziek ben – wat gelukkig niet heel vaak gebeurt, moet iedereen in huis dat echt even goed merken en maak ik het misschien wel erger dan dat het is. Sterker nog. Dit is mij vanuit mijn voetbalverleden geleerd. Om van de kleinste pijntjes de groots mogelijke theatrale schwalbe te maken. Het zegt genoeg dat ik door de voetballers om mij heen gekroond werd tot ‘Schwalbekoning’. Een klein tikje of pijntje en ik liet mij kreunend op het veld zakken in de hoop dat iedereen – maar vooral de scheids – zag dat dit toch zeker een gele kaart waard was.

Wat is jouw reactie als je door pijn, moeite of ziekte gaat? Ik kan mij zo voorstellen dat er twee reacties mogelijk zijn. Passief, ik trek mij terug. Of ik zoek God nog meer dan voorheen, actief. De reactie van de vrouw is ons bekend. Ze heeft in al die jaren verschillende artsen bezocht, alle mogelijke medicatie uitgeprobeerd. Het had niets geholpen. Het had haar alleen naast ziek ook arm gemaakt. En dan hoort ze dat Jezus dichtbij is. Ze is vastberaden. Niets kan haar ervan weerhouden Hem op te zoeken. Zelfs niet Gods geboden. Nee, haar geloof zorgde ervoor dat ze in beweging kwam en Jezus opzocht. Zich onder de mensen begaf en Hem aanraakte. In ziekte vragen we God vaak: ‘Wilt U mij aanraken in mijn situatie en genezing geven?’. De bloedvloeiende vrouw lijkt om te denken, ze keert de vraag om. ‘Jezus, ik wil U aanraken.’ Om daartoe te komen, heeft ze behoorlijk wat moeite moeten doen. Er liepen veel mensen om Jezus heen en iedereen wilde een glimp van Hem opvangen, een blik, een aanraking. De bloedvloeiende vrouw weet zich tussen de mensen te mengen en zo dicht bij Jezus te komen, zodat ze de zoom van Jezus’ kleed aan kan raken. Direct vloeide er kracht en genezing van Jezus over naar de vrouw. Tegelijkertijd ging de onreine staat van de vrouw over op Jezus, want iedereen die de vrouw aanraakte werd volgens de wet onrein.

'Jezus, ik wil U aanraken.'

Dit is precies wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Jesaja 53 omschrijft dit. Jezus was bekend met ziekte en heeft onze ziekten op zich genomen. Jezus werd ziek om ons te genezen.
Jezus werd onrein om ons rein te maken. Jezus stierf om ons leven te geven. Jezus is geen Schwalbekoning, maar een lijdende dienaar en een levende Koning!
Samen EGH

Ga naar ons YouTube kanaal