samen egh
Als gemeente willen we leven tot eer van God, en uit liefde voor Jezus betrokken zijn bij elkaar en de wereld.


<
Fit My Video Tag


visie en verlangen
Onze Visie en Verlangen als Evangelische Gemeente Harderwijk is een kerk te zijn die:
- gastvrij is voor buitenstaanders
- leeft vanuit de Bijbel, het Woord van God
- elkaar en anderen dient omdat we van Jezus houden en geinspireerd worden door de kracht van de Gods Geest
- graag samenwerkt met andere christenen
- zo leeft en getuigt dat buitenstaanders ook die fantastische persoonlijke relatie met Jezus ontdekken die wij ook hebben.


getuigenissen

Loading...


over

Wij zijn een actieve gemeente. Elke zondag houden we samenkomsten waar iedereen welkom is.

Samen vieren met jong en oud ons geloof. Daarnaast hebben we diverse kringen waar men bij elkaar komt in kleine groepen.

We komen samen bij elkaar en zoeken naar God en verbinding naar elkaar.


Stacks Image 67


samenkomsten


Loading...


zondagochtend dienst

Om 10.00 uur is er een dienst in de aula van CBS DOK19, Flevoweg 73 3 te Harderwijk.

De dienst bestaat uit een zangdienst waarin we onze dank en eer aan God uitdrukking geven, een moment voor aanbidding en gebed en een toespraak die vanuit uit de Bijbel een relevant onderwerp belicht.

Tijdens de dienst is er een crèche, en zijn er kinderclubs voor verschillende leeftijden.

Na afloop is er koffie en limonade en gelegenheid voor nadere kennismaking.

ieder heeft iets dienst / avondmaalsdienst

Bij deze diensten staat de instelling van Jezus centraal, waarbij brood en wijn ons een beeld geven van een maaltijd met Jezus.

Hij wil met ons leven en biedt ons zichzelf aan als de Redder die voor onze zonden stierf en voor ons even onmisbaar is als eten en drinken. In deze dienst kan een lied, getuigenis of woord gedeeld worden.

bijzondere dienst

Af en toe is er een dienst speciaal voor de jeugd of een dienst gericht op zending, of een dienst met een voorstelling. Ook zijn er speciale diensten aan het begin van het schooljaar en een korte samenkomst op oudejaarsavond.


Bijzondere diensten vinden niet volgens een vast schema plaats, maar worden genoemd in de agenda.


Stacks Image 307


wat doen we?


huiskringen

Gemeenteleden komen tweewekelijks op een doordeweekse avond bij elkaar om samen om ‘lief en leed’ te delen, te bidden, en de bijbel te lezen en te bespreken. De kringavonden staan open voor mensen van buiten de EGH en worden in verschillende delen van Harderwijk gehouden. De onderwerpen kunnen voortkomen uit de zondagse dienst of een thema zijn dat voor een aantal avonden afgesproken is. De huiskring is eigenlijk dé aangewezen plaats om elkaar te bemoedigen en te helpen in het geloof omdat het de veiligheid en het contact biedt met anderen die we in deze jachtige tijd nodig hebben.

Belangstellenden voor deelname aan een kring kunnen een mail sturen naar het contactadres van de EGH of telefonisch contact opnemen.

gebedscellen

In kleiner verband komen gemeenteleden bij elkaar om gericht te bidden voor zieken, gemeenteleden, onze woonplaats, onze werkers in het buitenland en andere onderwerpen. Zo zijn er een aantal mannen die elke woensdagmorgen (erg) vroeg samenkomen en ook vrouwen die overdags samenkomen.

De Evangelische Gemeente gelooft in de kracht van gebed, en gelooft dat gebed levens kan veranderen. Samen bidden geeft bovendien:
- Samen met anderen God loven en prijzen om wie Hij is, daarbij samen richten op Jezus. Hebr. 12:2
- Je bemoedigt elkaar
- Je vult elkaar aan
- Je relatie met God verdiept zich door gebed
- Samen voorbede doen voor anderen, daar gaat kracht van uit.

werkers in het buitenland

De Evangelische Gemeenten uit Harderwijk, Nunspeet en Zeewolde ondersteunen meerdere mensen die vanuit eigen en andere kerkelijke gemeenten in het buitenland werken. De ondersteuning bestaat niet alleen uit een financiële bijdrage maar ook uit praktische ondersteuning en niet te vergeten gebed. De werkers zijn praktisch en geestelijk actief op allerlei terreinen.

Eén van hen over zijn motivatie: 'Het is duidelijk dat wij in een land leven van overvloed. In principe krijgen de meeste mensen een kans in hun leven en bij problemen is er meestal hulp verkrijgbaar. In vele landen in onder andere Azië is dit niet het geval. Wij willen ook daar een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen die mensen hebben. Wij bieden hoop, hulp en liefde en proberen samen met de locale bevolking tot oplossingen te komen. Wij worden hierdoor opgeroepen in het Gods Woord, wij willen ons laten gebruiken door God. Wij laten door ons werk de liefde van God voor alle mensen zien. Het betekent in de meeste gevallen daadwerkelijke praktische hulp'.


Stacks Image 310


tot aan de uiteinde van de aarde

In China zijn mensen werkzaam in de landbouw, gezondheidszorg en ook met hulpprojecten. In de meer afgelegen gebieden van dit immense land is nemenlijk nog een grote achterstand op vele gebieden.

In Thailand zijn werkers actief onder gezinnen die getroffen zijn door aids. Deze verstoten gezinnen worden geholpen met voorlichting, werk en praktische hulp.

In Mongolië is een werker naast zijn taalstudie betrokken bij hulpverleningsprojecten. Mongolië is een land met extreme winters. De afgelopen jaren stierven er alleen al miljoenen paarden en schapen. Veel boeren zijn daardoor nu straatarm.

In Frankrijk is een gezin werkzaam onder jeugd en ook in Nederland is een gezin werkzaam onder jeugd.

Kortom, geen woorden maar daden. Niet passief langs de zijlijn staan, maar actief een bijdrage leveren. Een motto dat sterk vergroeid is met de activiteiten die in het buitenland ontwikkeld worden, maar ook binnen de drie gemeenten regionaal uitgedragen wordt.


ANBI

Als gemeente zijn we een ANBI stichting. Wilt u onze ANBI jaarverslagen inzien, klik dan hier.


diensten
Elke zondag 10:00 uur
CBS Dok19
Flevoweg 73,
3841 KK Harderwijk
Nederland
steun ons
Bankrekening
NL46 RABO 0130482560
t.n.v. Evangelische Gemeente
(Giften
ANBI aftrekbaar)
contact
Stephan Hobrink
+31 6 26929865

Michael Van Dijk
+31 6 57711841
social


Klik hier voor onze privacy-verklaring.