Schrijf je eigen psalm


Banner - 12

De psalmist
1Het Bijbelboek Psalmen is een verzameling liederen die door verschillende mensen zijn geschreven. Het woord ‘psalm’ betekent: getokkel. Bij het zingen werd er namelijk op een snaarinstrument getokkeld. 2Een groot aantal psalmen is door David geschreven, maar er zijn ook psalmen van Asaf, de leider van het koor in de tempel. Van een heel aantal is het niet bekend wie ze geschreven hebben.

3De psalmen zijn heel verschillend. Er zijn liederen waarin God wordt geprezen voor wie Hij is, liederen waarin de zanger klaagt over een ramp die het land heeft getroffen, liederen die zingen over de koning, liederen waarin de zanger klaagt over zijn eigen verdriet en liederen waarin God wordt gedankt voor wat Hij heeft gedaan. 4De liederen geven de gedachten en gevoelens van de dichter weer. Ze zijn dus heel persoonlijk.

Inspiratie 5Het kan helpend zijn om je eigen gevoelens en gedachten op papier te zetten. Als een lied of brief aan God, in tijden van onrust of juist om je dankbaarheid te uiten, om te getuigen van wie Hij is voor jou of wat Hij heeft gedaan voor jou, in jou. 6Er zijn vele redenen om een psalm te schrijven, net zoals er vele vormen zijn om dit te doen.

7Schrijf eens je eigen psalm. 8Laat je inspireren door je lievelingspsalm, een aanbiddingslied wat je op dit moment het meest aanspreekt, je favoriete Bijbelse figuur, een Bijbeltekst of een recent antwoord op je gebed. 9Vind je het lastig? Blader dan eens door de psalmen en kijk welke je het meest aanspreekt. Komt dit door de inhoud, de toon of de opbouw, de lengte?

Aan de slag
10Je kunt direct aan de slag gaan en opschrijven wat er in je op komt. Je kunt er ook voor kiezen eerst een kladversie of korte fragmenten te schrijven. Loop je vast of vind je het lastig om te starten, dan kunnen misschien de volgende vragen je op weg helpen: 11Wat spreekt je aan als je denkt aan de psalmen?
Is er een bepaalde psalm die je het meest bekend is of meest aanspreekt?
Zijn er bepaalde zinnen die je aanspreken, wanneer je door de psalmen bladert? Schrijf ze op.
12Welke vorm past het beste bij je psalm: aanbiddingslied, klaaglied of een loflied?

13Hoe gaat het op dit moment met je?
Ben je onlangs ergens doorheen gegaan of zit je momenteel in een uitdagende situatie?
Misschien gaat alles juist voor de wind? 14Wie is God voor jou?
Hoe zou je God omschrijven? Welke kenmerken van God spreken je aan? 15Welke van Zijn eigenschappen heeft God jou laatste tijd laten zien? 16Welke les heeft God je recent geleerd? Op welke manier is God zichtbaar in je leven? En als Hij dat niet is: welke vragen roept Hij bij je op? 17Welke vragen heb je aan God? Wat zou je Hem willen voorleggen, wat wil je Hem zeggen?

18Je hoeft niet op iedere vraag een antwoord te hebben of elk antwoord te gebruiken in je psalm. Het zijn slechts hulpvragen. De lengte, woordkeuze, vorm van de psalm is aan jou. 19Begin je psalm in elk geval met: Een psalm van (naam), een (vorm psalm), [...]

20Pak zo nu en dan je eigen psalm er eens bij. Het zou zo maar een waardevolle bemoediging, houvast, herinnering en bevestiging kunnen zijn, ter opbouw van je relatie met God.
Informatie over psalmen is afkomstig uit de BasisBijbel.