Wij zijn de gemeente - ZWG

De EGH bestaat uit verschillende clubs, kringen en werkgroepen. Er is voor jong en oud van alles te ontdekken. In ‘Wij zijn de gemeente’ leren we de verschillende onderdelen een beetje beter kennen. Deze keer: de zendingswerkgroep.

De zendingswerkgroep (ZWG) heeft als doel de gemeente te stimuleren in en te ondersteunen bij de zendingsopdracht. Denk daarbij aan betrokkenheid bij zending in het algemeen en de uitgezonden zendelingen in het bijzonder. Ook onderhoudt de ZWG contacten met de zendelingen wereldwijd (inclusief Nederland). Op dit moment zijn dat Jan-Peter & Natasja, Simon, Cor & Trudy, Huib & Jacqueline en Gerard & Phoenicia. De ZWG zou het gaaf vinden als er nieuwe zendelingen vanuit de gemeente uitgezonden kunnen worden. Ook is er nog plaats in de ZWG voor nieuwe leden. Op dit moment bestaat de ZWG uit Chris, Huib, Robert, Matthanja en Petra.

Petra: ‘Ik weet me in veel opzichten bevoorrecht, omdat ik in Nederland woon; er zijn kerken, andere christenen, goede boeken, maar ook vrijheid, overvloed van eten, onderwijs, keuzes kunnen maken. Voor veel mensen wereldwijd zijn deze keuzes beperkt of niet aanwezig. Zendelingen mogen hoop, vrede, (praktische) hulp en (geestelijke) verlossing brengen in de naam van Jezus. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Verder houd ik zelf van reizen en ben ik geinteresseerd in landen en volken.’

Huib: ‘Jacqueline en ik hebben vanaf 1997 dertien jaar in zuidoost AziŠ” gewoond om daar aan moslims van Jezus liefde te getuigen. Sinds 2,5 jaar ben ik deel van de ZWG. Ik vind het bijzonder dat onze gemeente een warm hart heeft voor zending en daar wil ik me graag voor inzetten. Ik geloof dat Jezus’ liefde voor alle volken en stammen
en landen en talen is. Daarom hoop ik dat vanuit onze gemeente in de toekomst meer mensen worden uitgezonden.’

Robert: ‘Carolina en ik hebben als zendelingen in Suriname gewerkt en gemerkt hoe belangrijk het is een goede achterban te hebben; familie, vrienden, thuisfront, maar zeker ook een gemeente. Ik vind het belangrijk om contact te hebben met de veldwerkers om ook hen te kunnen ondersteunen en een luisterend oor te hebben als het goed gaat met ze, maar ook als er tegenslagen zijn. Verder vind ik het ook een opdracht om jonge mensen
aan te moedigen in hun geloofsleven en ze misschien op weg te helpen in een mogelijk zendingsleven.’

Chris: ‘De visie die ik ervaar in de ZWG en waar ik zelf achter sta is om zending meer naar voren te brengen in onze gemeente. Zending is alleen op financieel gebied, maar ook door de jaren heen een belangrijk onderdeel binnen de EGH, alleen dit is naar mijn idee niet altijd merkbaar. Mijn verlangen is dat meerdere mensen uit onze kerk, ook de nieuwe generatie, passie krijgt voor de zendelingen, hen support en met hen meeleven.’