wereldkaar2004

De Here Jezus gaf aan zijn volgelingen de opdracht om uit te gaan in de gehele wereld (Matt. 28:18-20). Die Grote Opdracht staat ook in verband met de wederkomst van Christus (Marc. 13:10) en de taak van de gemeente in de wereld (1 Petr. 2:9-10). Zending heeft daarom hoge prioriteit op onze activiteitenkalender. Dit blijkt o.a. uit:

  • Uitzending of directe betrokkenheid bij ongeveer tien zendelingen.
  • Er is maandelijks een projectcollecte voor een zendingsorganisaties of voor een evangelisatieproject.
  • Wij zenden graag gemeenteleden uit naar diverse zendingsposten en steunen hen zoveel als dat mogelijk is.
  • De Zendingswerkgroep is daarbij een aparte ondersteuningswerkgroep.
  • Van de totale geldstroom in de gemeente gaat ongeveer een derde naar de ‘zending’.
  • Elke kring ‘adopteert’ een zendeling als gebedsproject.
  • Er is een uitgebreid zendingsbeleid voor (aanstaande) zendelingen.
  • Wij zijn actief onder medelanders.

Op dit moment zijn er zendelingen actief in Frankrijk, Liberia, Mongolië, Nederland, Thailand en Zuidoost Azië. In woord en werk laten zij iets zien van Gods liefde, bijvoorbeeld door het geven van onderwijs en mentoring, zorg voor zwakken in de maatschappij of door te werken met jongeren.