De Alpha Cursus

 

ImageDe Alpha cursussen worden vanuit verschillende kerken gegeven.

Voor meer informatie klik http://www.stichtingecho.nl/Alpha Cursus.htm

Introductie Cursus

 

Image Zoals u in de Alpha cursus nader kunt kennismaken met het christelijk geloof kunt u in de Introductie cursus nader kennismaken met de Evangelische Gemeente Harderwijk.

Gedurende een 8-tal avonden ontdekt u samen met andere aankomende gemeenteleden hoe de EGH functioneert, waarom we doen wat we doen. Ook de kennismaking met elkaar en de gemeenteleiding is een onderdeel van deze cursus. We willen u daar graag beter leren kennen en nagaan welke plaats en taak in de EGH bij u past. Voor meer info over een aanstaande Introductiekring kunt u contact met ons opnemen.

Doopcursus

 

ImageDeze cursus van 2 of 3 avonden is een oriëntatie op de doop op geloof, zoals die in de EGH plaats vindt. Als volgelingen van Jezus, die ons ook in de doop voorging (zie Mattheus 3:16,17), geloven wij dat de gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus (Matt. 28:19) een zegenrijke stap is, die het oude leven opruimt en ruimte schept voor nieuwe dingen van God. Voor meer info over de aanstaande doopstudies kunt u contact met ons opnemen.