Preken uit 2018

Preken uit 2018

Goksal sprak over 'Dankbaarheid' en wat het effect daarvan is in onszelf en de geestelijke wereld.

Jesper sprak over Nehemia in het licht van het inzegenen van 2 oudsten en 1 diaken.

Discipelschap door Liefde Leven.

John spreekt over "Vertrouwen"

Erik Jan spreekt over "Zacheüs en de geur van genade"

Lars sprak over de wet met het thema "Wie schrijft die blijft".

Jildert sprak over "Hoe met elkaar omgaan in de gemeente".

Bram spreekt over de put n.a.v. Genesis en het verhaal van Jozef

Jesper spreekt over Nehemia en de herbouw van de  muren van Jeruzalem

Ando Geworjan sprak tijdens de internationale dienst en wordt simultaan vertaald

Is alles wat je hoort betrouwbaar? Het internet? Alleen Gods woord is echt betrouwbaar.