Preken uit 2018

Preken uit 2018

Erik Jan spreekt over "Zacheüs en de geur van genade"

Lars sprak over de wet met het thema "Wie schrijft die blijft".

Jildert sprak over "Hoe met elkaar omgaan in de gemeente".

Bram spreekt over de put n.a.v. Genesis en het verhaal van Jozef

Jesper spreekt over Nehemia en de herbouw van de  muren van Jeruzalem

Ando Geworjan sprak tijdens de internationale dienst en wordt simultaan vertaald

Is alles wat je hoort betrouwbaar? Het internet? Alleen Gods woord is echt betrouwbaar.

Houden wij rekening met de draagkracht van de ander?

Robin sprak over vol zijn van geloof en wat dat kan veroorzaken