GaRichtingWonder

Aan beiden kanten stonden rijen. Zowel van links als rechts kwamen ze, met in het midden die ene man die van de ene rij naar de andere ging. Soms nam de man in het midden maar een paar seconden om de naam van Jezus aan te roepen. En soms nam de man tijd om te vragen en te luisteren om daarna zijn handen op de zieke te leggen en te bidden.

Het moet ook ongeveer zo gegaan zijn toen Jezus hier op aarde was. We lezen in Lukas: De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus.

In het verhaal in Lukas staat dat Jezus eerst de zieke in het reine brengt met God om daarna zijn ziekte weg te nemen. Ook gisteren toen Jan Zijlstra namens Jezus in het midden van de rijen stond ging het zo.

 

Ik weet niet welke nood me meer raakte. Het jonge kinderloze echtpaar waarvan de vrouw bijna met smekende ogen naar de bidder keek met al haar hoop en verwachting. Of de jongeman in de rolstoel die na een noodlottig ongeval een hoge dwarslaesie heeft. Allemaal kwamen ze in de hoop dat deze avond voor hen een keerpunt zal zijn.

Ik weet ook niet wie van hen door God genezen is gisteravond. De komende tijd zal dat leren. Er zijn er ongetwijfeld die niet genezen zijn. Maar er zullen er ook zijn die deze avond door Jezus zijn aangeraakt en van wie hun zonden zijn vergeven. Net als bij die man die door zijn vrienden omlaag werd gelaten. En net als toen zullen er mensen genezen zijn, al is dat waarschijnlijk niet eens het meest belangrijke in Gods ogen...

Henk