Onze visie

Als gemeente willen we leven tot eer van God,
en uit liefde voor Jezus betrokken zijn bij elkaar en de wereld.

 

Onze kernwaarden

Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, (NBV)
En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met    ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; (HSV)

Omzien naar elkaar. Zacharia 7:9 a,c:

Dit zegt de HEER: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar

Zo zegt de HEERE: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs elkaar goedertierenheid en barmhartigheid. (HSV)

Familie Galaten 6:10:

 Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. (NBV)

Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. (HSV)

Gastvrij Romeinen12:13

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. (NBV)
Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. (HSV)

Echt Romeinen 12:9a

Laat uw liefde oprecht zijn. (NBV)

Laat de liefde ongeveinsd zijn. (HSV)