Evangelische gemeente Harderwijk

Als gemeente willen we leven tot eer van God,
en uit liefde voor Jezus betrokken zijn bij elkaar en de wereld.
Gastvrij, Betrokken, Echt, Omzien, Familiesfeer

 

Diensten elke zondag 10:00 uur
CBS Dok19
Flevoweg 73
3844 KK Harderwijk

Welkom op de site van de Evangelische Gemeente Harderwijk. Elke zondag om 10.00 uur komen we samen om God te ontmoeten en samen te zingen en naar een boodschap te luisteren. Ook elke zondag is er na de dienst koffie en ruimte om met elkaar te praten. Tijdens de maandelijkse avondmaalsdienst ruimen we tijd in om elkaar te bemoedigen met onze eigen geloofverhalen.

We beginnen met volwassenen en kinderen samen, maar de kinderen gaan later naar een eigen dienst. Voor de kleinsten is er een crèche.

Deze gemeente is ongeveer 40 jaar geleden ontstaan toen een groep christenen samenkwam om naar God te zoeken en Hem te dienen. Daaruit groeide langzaam een gemeente.

In die afgelopen 40 jaar heeft de gemeente hoogte- en dieptepunten gekend. De gemeente heeft uit enkele honderden mensen bestaan, maar ook uit een veel kleiner aantal mensen. Maar het doel in al die jaren is gebleven wat het oorspronkelijk was: Zoeken naar God, Hem dienen en aanbidden en tot recht laten komen in ons leven.

Momenteel en bestaat de gemeente uit een bonte mix van jong en oud, van hoogopgeleid tot laagopgeleid, alleenstaanden en gezinnen. Gezonde mensen en minder gezonde mensen, kortom van alles wat.

Elke zondag komen we samen, we zingen en bidden en luisteren naar de verkondiging van Gods woord. Een enthousiaste groep musici begeleidt bij het zingen en als er geen spreker van buiten de gemeente is, doet een gemeentelid het woord. Na de dienst is er meestal koffie en kans bij te praten met elkaar.

Door de weeks zijn er gespreksgroepen waar we in kleiner verband streven naar meer intimiteit.

We zijn zeker niet de perfecte gemeente. Net als iedereen maken we fouten, missen we kansen en soms doen we anderen pijn. Juist daarom zijn we afhankelijk van Gods genade.

Ook zijn we niet de beste gemeente in Harderwijk. We zijn hier gezegend met veel gemeentes en kerken die allen op hun eigen wijze proberen God te dienen waardoor Zijn veelkleurigheid ook daarin zichtbaar wordt.

We verlangen wel naar eenheid, we zoeken samenwerking met andere kerken en dromen soms van een lichaam van de Heer dat werkelijk één is..


Geïnteresseerd?
Bezoek gerust eens onze samenkomst!